Porównanie wersji oprogramowania Repossium


Basic Pro xNET
Centralne Archiwum Dokumentów
Kontrola dostępu
Kontrola dostępu via LDAP -
Rozbudowane mechanizmy uprawnień i zabezpieczeń -
Przechowywanie dokumentów w zaszyfrowanej postaci -
Dziedziczenie uprawnień w strukturze archiwum -
Osobista książka adresowa aplikacji
Komunikacja przez wewnętrzną pocztę -
Krótkie wiadomości SMS -
Wysyłanie dokumentów e-mailem z archiwum -
Adnotacje: karteczki, markery, teksty, datowniki
Skalowalne i personalizowane adnotacje
OCR - rozpoznawanie tekstu
Full-Text Search (przeszukiwanie dokumentów edytowalnych)
Full-Text Search z OCR (umożliwia przeszukiwanie dokumentów nieedytowalnych) -
Obsługa skanowania jedno- i wielostronicowych dokumentów
Szybkie deponowanie plików z folderów Windows
Drag&Drop – z systemu Windows do archiwum
Przechwytywanie Drag&Drop materiałów ze stron WWW
Automatyczny import dokumentów
Klonowanie struktury folderów przy imporcie -
Import metadanych XML do metryki dokumentu -
Eksport struktur archiwum zgodnie z uprawnieniami -
Czas życia obiektów w oparciu o konfigurowalne klasy - -
Możliwość otwarcia dokumentu i edycji w domyślnej aplikacji
Pełne wersjonowanie elementów archiwum
Pełne zarządzenie i swobodny dostęp do poszczególnych wersji dokumentu
Wielopoziomowe przeszukiwanie archiwum
Wsparcie formatów wiadomości pocztowych: .msg i .eml
Obsługa załączników z wiadomości e-mail
Operacje graficzne na zeskanowanych dokumentach
Bezpośrednia edycja plików office
Swobodne zarządzanie stronami (tiff, pdf) rozpinanie/spinanie -
Organizacja pracy wielu użytkowników na dokumencie -
Przekazywanie dokumentów między użytkownikami
Wbudowany edytor workflow - -
Graficzne monitorowanie i raportowanie obiegów - -
Dostęp do archiwum przez przeglądarkę internetową - -
Bieżąca informacja o nowych i ulepszonych funkcjonalnościach
Bieżące kursy walut
Możliwość konfiguracji źródła kursów walut - -
 
 

  Licencja programu | Polityka prywatności | Mapa strony | Kontakt Copyright © 2010-2021 Codeon s.c.